Toegankelijkheid

Welzijnsvereniging Sleutelzorg streeft ernaar digitaal toegankelijk te zijn en iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang te geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Welzijnsvereniging Sleutelzorg streeft er in dit kader naar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.sleutelzorgtemse.be  

Nalevingsstatus

De website www.sleutelzorgtemse.be voldoet zo goed mogelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

De website voldoet technisch en lay-outmatig volledig aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijnen.   

Bij de implementatie van het font en de interlinie is gezorgd voor optimale leesbaarheid. Daarnaast kan elke gebruiker in elke browser op de tekst inzoomen tot minstens 200%, zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid.

Niet-toegankelijke inhoud

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Welzijnsvereniging Sleutelzorg kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo werden er pdf’s doorzoekbaar gemaakt en beperken we de pdf’s op de website door er een webformulier van te maken.

2.2 Buiten de werkingssfeer

Op www.sleutelzorgtemse.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen, die misschien niet voldoen aan de richtlijnen. De inhoud van deze sites valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bevorderen van de toegankelijkheid

Welzijnsvereniging Sleutelzorg nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van de website te verhogen:

  • De webredacteurs kregen via opleidingen zoals bv. ‘schrijven voor het web’ richtlijnen voor toegankelijke webpagina’s.

Welzijnsvereniging Sleutelzorg blijft werken aan de toegankelijkheid van www.sleutelzorgtemse.be.

Meld toegankelijkheidsproblemen

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan team communicatie via website@temse.be. Vermeld daarbij het probleem én de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegenkomen. Team communicatie bekijkt dan wat we kunnen doen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in maart 2023, samen met webleverancier LCP.

Naar top