Starten bij Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Kwam je als beste kandidaat uit de selectieprocedure? Proficiat! Voor je aan de slag kan, doorlopen we deze stappen:

Aanstelling

Jouw aanstelling wordt voorgelegd aan het directiecomité, Raad van Bestuur of algemeen directeur.

Startdatum

Er wordt samen met jou gekeken naar een startdatum.

Securex

De arbeidsgeneesheer gaat na of je medisch geschikt bent voor het uitoefenen van de job.

Onthaalmoment

Je ondertekent je contract en ontvangt alle verdere informatie over je start.

Start

Welkom aan boord!

Naar top