Personeelsbeleid

Als werkgever engageren wij ons voor een aangename werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. De focus ligt op duurzaam personeelsbeleid.

Team personeel en organisatieontwikkeling

Het team vervult een ondersteunende, adviserende en coachende functie voor (nieuwe) medewerkers, leidinggevenden en de organisatie.

Het team is ook verantwoordelijk voor loons- en tijdsadministratie en geeft advies bij personeelsvragen.

Rechtspositieregeling en arbeidsreglement

De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn twee fundamenten waarin rechten en plichten van de organisatie en de werknemer staan.

Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregeling voor het personeel binnen Welzijnsvereniging Sleutelzorg komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

  • Je loopbaan: selectie, aanwerving, doorstroom, vorming, evaluatie en uitstroom
  • Je salaris en andere voordelen en toelagen
  • Je verlof en andere soorten afwezigheden

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een uitgebreide versie van enkele onderdelen uit de rechtspositieregeling zoals:

  • Arbeidstijdregeling (uurroosters en tijdsregistratie)
  • Opzeggingstermijnen
  • Jaarlijkse vakantie en feestdagenregeling
  • Welzijn op het werk
  • Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel
  • Diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • Misbruik alcohol, drugs en medicatie op het werk
Naar top