Welzijnsvereniging Sleutelzorg stapt mee in het Tubbe-verhaal

Tubbe: een huis waar het goed wonen en werken is

Wat is Tubbe?

Tubbe is een visie die tot doel heeft om van woonzorgcentra aantrekkelijke plaatsen te maken, waar zowel bewoners als medewerkers graag verblijven. Er wordt gestreefd naar een relatiegerichte en veilige zorg, met veel inspraak van alle betrokkenen. Het uiteindelijke doel is een beter leven voor iedereen.

Tubbe is een organisatie- en managementmodel van Zweedse origine. De Koning Boudewijnstichting helpt Tubbe te implementeren in België. Tubbe is maatwerk en biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar een set van 6 leidende principes om ontwikkelingen in woonzorgcentra in de richting van Tubbe te sturen.

Deze principes dienen als leidraad:

 1. Autonomie
  Het bevorderen van de autonomie en het gevoel van eigenwaarde van elke bewoner. Het identificeren en waarderen van capaciteiten en talenten van de bewoners. Het maximaliseren van mogelijkheden voor bewoners om zelf beslissingen te nemen en bepaalde taken uit te voeren.
 2. Samen beslissen
  Het systematisch betrekken van bewoners en medewerkers bij beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven in het centrum. Het openstaan voor vragen, wensen en behoeften van alle betrokkenen.
 3. Gedeelde ervaringen
  Het creëren van gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheden door personeel en bewoners samen te laten deelnemen aan activiteiten zoals koken, onderhoud en recreatie.
 4. Community
  Het bevorderen van de banden met de familie en de lokale gemeenschap.
 5. Open communicatie
  Het creëren van draagvlak voor veranderingen en een gedeelde visie door middel van een stapsgewijze aanpak en open communicatie met zowel het personeel als de bewoners.
 6. Coaching
  Het maximaliseren van de autonomie en de beslissingsruimte van het personeel door middel van een coachende vorm van leidinggeven.

Tubbe-werkgroep

Het implementeren van Tubbe is geen plotseling proces, maar verloopt geleidelijk. Het model en de visie worden gezamenlijk en lokaal opgebouwd en uitgewerkt door alle medewerkers.

Door gezamenlijk beslissingen te nemen en invulling te geven aan het leven van de bewoners, wordt de band tussen bewoners en medewerkers versterkt. Dit proces geeft ouderen vaak hernieuwde energie, waardoor ook medewerkers kunnen groeien in hun talenten en vaardigheden.

Op 25 april 2023 kwam de Tubbe-werkgroep van Welzijnsvereniging Sleutelzorg voor het eerst samen om te werken aan een aantal concrete verbetervoorstellen. Er zijn heel wat uitdagingen waar we stapsgewijs mee aan de slag gaan.

Welke acties hebben we al ondernomen?

 • Er is een bevraging onder de bewoners uitgevoerd vanuit de Koning Boudewijnstichting om inzicht te krijgen in hun gedachten en gevoelens met betrekking tot een aantal stellingen.
 • Het 'koffiekletsteam' heeft in samenspraak met de bewoners een koffiecorner op de 3e en 4e verdieping van woonzorgcentrum De Reiger opgestart. Het doel hiervan is om de sociale contacten tussen de bewoners te bevorderen en een gezellige ontmoetingsplek te creëren.
 • Er is een 'mediateam' opgericht dat verantwoordelijk is voor het informeren van de familie via sociale media over wat er zich afspeelt binnen de welzijnsvereniging. Op deze manier willen we de communicatie verbeteren en transparantie bieden over de activiteiten en ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Bewoners worden betrokken bij gesprekken met nieuwe medewerkers, zodat zij ook inspraak hebben in het aanwervingsproces van nieuw personeel. Dit geeft bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen over wie er in het team komt en draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid en participatie.
 • Het kennismakingsboekje dat informatie bevat over de bewoners heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk 'Mijn sleutelverhaal', en een vernieuwde lay-out. Door de informatie uit het boekje te gebruiken, kunnen er gerichte acties worden ondernomen ten voordele van de bewoners.

We blijven ons verder inzetten om stapsgewijs de visie van Tubbe te realiseren en het leven van onze bewoners te verbeteren.

Gepubliceerd op woensdag 14 jun 2023 om 14:09 uur
Naar top