Info en advies

Onze medewerkers zoeken graag samen met jou naar een antwoord op al je vragen. We hechten veel belang aan actief luisteren en inspraak. Je kan met allerlei vragen rond zorg en ondersteuning thuis bij ons terecht.
We geven je informatie en advies of verwijzen je indien nodig door.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we onze adviesmomenten waar we onder meer klanten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners samen brengen om van gedachten te wisselen rond een thema. Zo willen we onze werking voor de toekomst verder vormgeven. 

Naar top