Buurtgerichte zorg

Samen met 132 andere projecten in Vlaanderen en Brussel zijn we vanaf 1 maart 2022 aan de slag om van onze buurt een Zorgzame Buurt te maken.

Onder de projectnaam Betrokken Buur(t) willen we:

  • acties opzetten tegen vereenzaming
  • de sociale cohesie versterken
  • de krachten aanwezig in de buurten benutten
  • afstemmen van de (zorg)vragen op de beschikbare hulp

Eén van de initiatieven binnen ons project is de opstart van het antennepunt in Tielrode. Het antennepunt is een samenwerking tussen onze organisatie, Woonanker Waas, lokaal bestuur Temse, de Ouderenadviesraad Temse en Huize Vincent. In het antennepunt op de Antwerpsesteenweg 98-108 kunnen inwoners elkaar ontmoeten en genieten van een heerlijk kommetje soep. Het is elke tweede dinsdag van de maand geopend vanaf 11.30 u. 

Binnen het project Betrokken Buur(t) hebben we in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 ook verschillende Buur(t)babbels georganiseerd. We brachten hierbij bewoners van de straten rondom ons lokaal dienstencentrum in contact met elkaar én met onze dienst.

Meer informatie over het project Zorgzame Buurten

Naar top